Chestionarele s-au elaborat de către Laboratorul Acustica, responsabil proiect Dr. Ing. Marta Cristina ZAHARIA

Chestionar privind Acustica Clădirilor administrative de birouri

Chestionarul s-a elaborat în cadrul contractului nr. 46N/2018, proiectul PN 18 35.03.03 Faza2.1/2018 şi are scopul să obţină informaţii privind disconfortul acustic perceput de oameni în clădirile administrative, de birouri în care aceştia desfăşoară activităţi profesionale.

Răspunsurile dumneavoastră la chestionarul anexat ne ajută să definim optim, din punct de vedere psihoacustic, cerinţele corespunzătoare, privind protecţia la zgomot, pentru construirea de clădiri administrative, de birouri. Cerinţele trebuie să ducă la proiectarea şi realizarea corespunzătoare a construcţiilor, atât din punct de vedere psihoacustic, cât şi al alegerii şi utilizării unor elementele de construcţii cu un raport calitate-preţ optime.

Vă mulţumim pentru timpul acordat.

Răspunsurile dvs. vor fi tratate statistic şi confidenţial. Rezultatele şi datele dumneavoastră personale sunt folosite doar pentru această cercetare şi nu vor fi utilizate pentru nici un alt scop.

Vă rugam să vă completaţi datele personale mai jos şi să completaţi chestionarul de pe pagina următoare.


Chestionar privind Acustica Clădirilor sociale pentru învăţământ şi educaţie

Chestionarul s-a elaborat în cadrul contractului nr. 46N/2018, proiectul PN 18 35.03.03 Faza2.1/2018 şi are scopul să obţină informaţii privind disconfortul acustic perceput de oameni în clădirile sociale pentru învăţământ şi educaţie (de exemplu: şcoli, grădiniţe de copii, creşe, cămine de copii, instituţii de învăţământ superior) în care desfăşoară activităţi profesionale şi educative.

Răspunsurile dumneavoastră la chestionarul anexat ne ajută să definim optim, din punct de vedere psihoacustic, cerinţele corespunzătoare privind protecţia la zgomot, pentru construirea de clădiri sociale pentru învăţământ şi educaţie. Cerinţele trebuie să ducă la proiectarea şi realizarea corespunzătoare a construcţiilor, atât din punct de vedere psihoacustic, cât şi al alegerii şi utilizării unor elementele de construcţii cu un raport calitate-preţ optime.

Vă mulţumim pentru timpul acordat.

Răspunsurile dvs. vor fi tratate statistic şi confidenţial. Rezultatele şi datele dumneavoastră personale sunt folosite doar pentru această cercetare şi nu vor fi utilizate pentru nici un alt scop.

Vă rugam să vă completaţi datele mai jos şi să completaţi chestionarul de pe pagina următoare.